FANDOM


Herb Kurowa

Tradycyjny herb Kurowa

Herbem gminy i miejscowości Kurów jest biały kur ze złocistym dziobem, grzebieniem i szponami na czerwonym polu. Kogut trzyma od 1464 roku w dziobie Nałęcz - symbol rodziny Zbąskich. Od 1990 roku herb Kurowa stał się także herbem gminy.

Hipotezy powstania herbuEdytuj

Hipoteza 1.Edytuj

Według Mariana Gumowskiego Kurów jako osada został założony w czasach przedhistorycznych, a jego nazwa przywodzi na pamięć rodzinę założyciela noszącego znane imię Kur. Od niego właśnie nazwę miała wziąć miejscowość Kurów, oraz prastary herb miejski, który pierwotnie przedstawiał się jako herb Kur Biały. W 1399 Kurów nabył Klemens Kurowski herbu Szreniawa (przodek w 20. pokoleniu Lecha i Jarosława Kaczyńskich), następnym właścicielem był jego syn Piotr Kurowski. Niewykluczone, choć wątpliwe jest to, że Kurowscy herbu Szreniawa wywodzą się z odwiecznej mazowieckiej szlachty, a mianowicie od Kurów herbu Kur. Tymczasem zarówno nazwa miasta jak i nazwisko Kurowski ma w tym przypadku charakter dzierżawczy od nazwiska Kur. Zwykło się więc utożsamiać nazwę miasta z jego osobą.

Hipoteza 2.Edytuj

Herb został zatwierdzony 6 stycznia 1442 roku, kiedy to Piotr Kurowski zmienił lokację Kurowa z miasta na prawie polskim na miasto na prawie magdeburskim.

Hipoteza 3.Edytuj

Według legendy Kurów powstał za rządów Kazimierza II Sprawiedliwego, a jego ludzie trudnili się rzemiosłem skórzanym i hodowlą zwierząt. Po pewnym czasie niewielką osadę zaczęli napadać Tatarzy i Rusini. Jednego dnia na pomoc przybył Leszek Biały wraz ze swoimi towarzyszami. Wczesnym rankiem intruzów skradających się w krzakach wokół miejscowości, zauważył kogut, który swoim pianiem obudził mieszkańców. Kilka chwil później z domów wybiegli miejscowi i wojownicy księcia, i zaatakowali intruzów, których pokonali po długim czasie. Leszek Biały podziękował mieszkańcom za gościnę i pomoc w pokonaniu wrogów, a także w wyraz uznania dla kura, nakazał umieszczenie go w herbie miejscowości i nazwał miejscowość Kurowem.