Wiki o Kurowie
Advertisement
UWAGA: Ta strona dotyczy największego Kurowa w Polsce. Jeśli chcesz zobaczyć gdzie leżą inne miejscowości o tej nazwie, przejdź do tej strony.
Flaga Kurowa Herb Kurowa
Flaga Kurowa Herb Kurowa
Kurów na mapie Polski
Kurów na mapie Polski
Kurów
Województwo lubelskie
Powiat puławski
Gmina Kurów
Sołtys Maria Wiejak
Prawa miejskie przed 1442 do 1870
Liczba mieszkańców
Stali:
Czasowi:
2 725 (31.12.2018)
2 715
19
Powierzchnia 11,33 km²
Gęstość zaludnienia 241 osób/km²
Średnia wysokość 157 m n.p.m.
Kod pocztowy 24-170
Numer kierunkowy (+48) 81
Współrzędne geograficzne 51°23′22′′ N 22°11′29′′ E
Tablica rejestracyjna LPU
Kod TERYT 0384443
Układ urbanistyczny małomiasteczkowy

Kurów () - osada rekomendowana przez Sejmik Województwa Lubelskiego do odzyskania praw miejskich, będąca siedzibą gminy Kurów w powiecie puławskim, województwie lubelskim.

Mapa gminy Kurów

Geografia[]

Położenie[]

Kurów leży na pograniczu Równiny Lubartowskiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego, w granicach Euroregionu Bug. Przez miejscowość przebiegają drogi ekspresowe S12 i S17, będące częścią trasy europejskiej E372 (Warszawa-Lwów).

Kurów znajduje się 114 kilometrów na południowy wschód od granic administracyjnych Warszawy, 8 km na wschód od Puław i 26 kilometrów na zachód od Lublina.

Punkty skrajne:

 • N: 51°24′42.01′′ N 22°12′11.62′′ E
 • S: 51°22′11.51′′ N 22°09′22.42′′ E
 • E: 51°23′45.00′′ N 22°12′41.22′′ E
 • W: 51°23′00.42′′ N 22°07′28.86′′ E

Sąsiednie miejscowości[]

 • Kaleń (gmina Markuszów)
 • Chrząchów (gmina Końskowola)
 • Nowy Pożóg (gmina Końskowola)

Kurówka

Rzeki[]

Przez granice administracyjne Kurowa przepływają rzeki: Kurówka oraz dwa z jej dopływów - Białka (wraz z jej dopływem - Młynarówką) i Struga Kurowska (z Potokiem Klementowickim).

Struktura powierzchni[]

Plan Kurowa

(stan na rok 2002)

 • użytki rolne: 1020 ha (90,03%)
  • grunty orne: 832 ha
  • sady: 31 ha
  • łąki: 72 ha
  • pastwiska: 85 ha
 • lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione: 4 ha (0,35%)
 • pozostałe grunty i nieużytki (tereny osiedlowe, drogi, wody): 109 ha (9,62%)

Wysokość[]

Średnia wysokość Kurowa wynosi 157 m n.p.m. Najniższe miejsce w granicach miejscowości znajduje się w dolinie rzeki Białki między Małą Kłodą a Podborzem - 144,8 m n.p.m., natomiast najwyższe w zachodniej części Kurowa, na północ od ulicy Lubelskiej i ma wysokość 169,1 m n.p.m.

Układ przestrzenny[]

Miejscowość ma układ przestrzenny charakterystyczny dla miasteczka z wyraźnie zaznaczonym centrum (siecią ulic oraz peryferiami, na których funkcjonują nieliczne zakłady przemysłowe).

Klimat[]

 • Klimat: umiarkowany o widocznych wpływach klimatu kontynentalnego
 • Średnia temperatura powietrza w roku: 11°C
 • Najcieplejszy miesiąc: lipiec (22°C)
 • Średnie nasłonecznienie: 34%
 • Średnie zachmurzenie: 66%
 • Liczba dni gorących (25°C): 39
 • Liczba upalnych dni (30°C): 3
 • Liczba dni mroźnych (-10°C): 31
 • Liczba bardzo mroźnych dni (poniżej -10°C): 3
 • Średnia wilgotność powietrza: 69%
 • Liczba dni parnych: 20
 • Średnia prędkość wiatru: 3,2 m/s
 • Liczba dni z silnym wiatrem (8 m/s): 23
 • Dominujące wiatry: południowo-zachodnie
 • Liczba dni opadowych: 172
 • Liczba dni z pokrywą śnieżną: 87
 • Liczba dni z mgłą: 24
 • Liczba dni z burzą: 24
 • Okres dni bez przymrozków: 180
 • Okres wegetacyjnych dni: 218 (od początku kwietnia do końca października)
 • Suma rocznych opadów: 580 mm
 • Czas trwania zimy: 95
 • Czas trwania przedwiośnia: 29
 • Czas trwania wiosny: 57
 • Czas trwania lata: 93
 • Czas trwania jesieni: 59
 • Czas trwania przedzimia: 32
 • Okres trwania przymrozków: 16 września - 30 maja

Opady należą do najmniejszych w kraju, gdyż miejscowość nie leży w pasie gradowym.

Etymologia[]

Według legendy Kurów powstał za rządów Kazimierza II Sprawiedliwego (panującego w latach 1173-1194), a jego ludzie trudnili się rzemiosłem skórzanym i hodowlą zwierząt. Po pewnym czasie na niewielką osadę zaczęli napadać Tatarzy i Rusini. Jednego dnia na pomoc przybył Leszek Biały wraz ze swoimi towarzyszami. Wczesnym rankiem intruzów skradających się w krzakach wokół miejscowości, zauważył kogut, który swoim pianiem obudził mieszkańców. Kilka chwil później z domów wybiegli miejscowi i wojownicy księcia, i zaatakowali intruzów, których pokonali po długim czasie. Leszek Biały podziękował mieszkańcom za gościnę i pomoc w pokonaniu wrogów, a także w wyraz uznania dla kura, nakazał umieszczenie go w herbie miejscowości i nazwał miejscowość Kurowem.

Według Mariana Gumowskiego Kurów jako osada został założony w czasach przedhistorycznych, a jego nazwa przywodzi na pamięć rodzinę założyciela noszącego znane imię Kur. Od niego właśnie nazwę miała wziąć miejscowość Kurów i herb miejski, który pierwotnie przedstawiał się jako herb Kur Biały. W 1399 Kurów nabył Klemens Kurowski herbu Szreniawa, a po nim nabył go jego syn - Piotr. Wątpliwe jest to, że Kurowscy herbu Szreniawa wywodzą się z odwiecznej mazowieckiej szlachty, a mianowicie od Kurów herbu Kur. Tymczasem zarówno nazwa miasta jak i nazwisko Kurowski ma w tym przypadku charakter dzierżawczy od nazwiska Kur.

W I połowie XX wieku powszechnie używaną nazwą miejscowości był Kurów Lubelski.

Historia[]

Kurów do XVIII wieku[]

Kurów do niedawna identyfikowany był z castrum Galli, czyli grodem Kura (w 1107 roku Bolesław III Krzywousty nakazał zniszczenie grodu swojemu bratu - Zbigniewowi, lecz ten odmówił) wymienionym w "Kronice" Galla Anonima (1112-1116). Pierwsza prawdopodobna wzmianka o miejscowości pochodziła z 20 stycznia 1185 i znajdowała się w dokumencie wykonanym przez księcia mazowieckiego - Leszka. Mówiła ona o istnieniu tutaj drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Idziego. Według ostatnich badań historyków, istnieje znikoma szansa, że w obydwu przypadkach chodzi o ten Kurów.

Prawdopodobnie około 1330 roku, został zbudowany tu gród władcy Władysława Łokietka, który został nadany w 1399 Szreniawitom przez króla Władysława Jagiełłę. Pierwsza bardziej prawdopodobna wzmianka o Kurowie pochodzi z 1386 roku i znajduje się w lubelskich księgach ziemskich i grodzkich. Możliwe, że po tym czasie przez pewien okres miejscowość nosiła nazwę Płońska Wola. 6 stycznia 1442 roku Piotr Kurowski zmienił lokację Kurowa z miasta na prawie polskim na miasto na prawie magdeburskim (prawa miejskie na prawie polskim miejscowość dostała najprawdopodobniej między 17 lipca 1440 a 6 stycznia 1442). W tym okresie miejscowość leżała w województwie sandomierskim, który był częścią Małopolski. W 1450 roku odbyła się erygacja kościoła. Już w 1453 roku, w Kurowie funkcjonowała szkoła parafialna. W latach 1456-1465 Kurów był siedzibą powiatu kurowskiego, który był pierwszym powiatem powstałym na terenie obecnego powiatu puławskiego. W 1472 roku pojawiła się wzmianka o drodze Kurów-Drążgów. W 1474 roku Kurów znalazł się w granicach województwa lubelskiego, w powiecie lubelskim. Od 1533 do 1620 roku, kościół był przekształcony w kalwiński zbór. W 1548 roku w Kurowie zamieszkali pierwsi żydzi. W 1549 roku Stanisław Zbąski nadał przywilej dla rzemiosła kurowskiego. W 1553 roku nastąpiło zahamowanie miasta, spowodowane dość znacznym pożarem. W 1568 roku, Stanisłąw Zbąski nadał przywilej żydom kurowskim. Od XVI wieku przy kościele istniał szpital. W 1630 roku w mieście wybuchł pożar, który spalił 68 budynków wraz z ratuszem. W 1648 roku ludność miasta została znacznie zmniejszona przez epidemię. W 1668 roku Bogusław Jan Zbąski nadał ludności żydowskiej przywilej zrównujący ich z Polakami. W XVII wieku żydzi utworzyli tutaj gminę wyznaniową, a następnie stworzyli synagogę przy aktualnej ulicy Nowej i 2 cmentarze - przy obecnej ulicy Nowej i aktualnej ulicy Blich. W 1656 roku wielu żydowskich mieszkańców miasta zostało zabitych przez wojska Stefana Czarnieckiego. W tym samym czasie przez reformację, a następnie wojny Polski, doszło do upadku szkoły parafialnej i powstania przy kościele bractw różańcowych. W latach 1702 i 1708-1710, wojska szwedzkie ograbiały mieszczan kurowskich. W 1720 roku Konstancja Szczukowa wystawiła przywilej dla cechu sitarskiego. 5 września 1781 roku koło młyna spaliło się 15 domów, a rok później 13. W 1783 roku doszło do założenia szkoły parafialnej przez Ignacego Potockiego, a prowadził ją Grzegorz Piramowicz. Lata 1789-1793 są nazywane przez regionalistów czarnym okresem osiemnastego stulecia, gdyż liczba ludności znacznie się zmniejszyła z niewiadomych przyczyn. 5 czerwca 1799 roku pożar spalił blisko połowę ówczesnego miasta - ulicę Dworską, Mansionarię i Nowy Rynek.

Kurów w XIX wieku[]

Po III rozbiorze Polski miasto znalazło się na terenie Galicji Zachodniej w zaborze austriackim, najpierw w cyrkule józefowskim, a od 1803 w cyrkule lubelskim. W latach 1809-1870 miasto Kurów i gmina dominialna Kurów były niezależne od siebie. W 1809 roku miasto zostało siedzibą gminy. Od 1809 do 1815 roku Kurów należał do powiatu Kazimierz Dolny, departamentu lubelskiego, Księstwa Warszawskiego. Potem należał do zaboru rosyjskiego - obwodu lubelskiego w województwie lubelskim, Królestwie Polskim. Po likwidacji Królestwa Polskiego znalazł się w guberni lubelskiej.

W czasie powstania listopadowego 3 marca 1831 roku pod miejscowością stoczono słynną bitwę, którą wygrali Polacy pod dowództwem generała Józefa Dwernickiego. 12 września tego samego roku, kiedy powstanie chyliło się już ku upadkowi, Polacy wzięli dwustu żołnierzy rosyjskich w niewolę. 24 stycznia 1863 roku podczas powstania styczniowego pod miastem stoczono zwycięską bitwę, w której dowódcą oddziału był Leon Frankowski. W 1866 roku Kurów został wcielony do okręgu lubelskiego, powiatu puławskiego. W związku z udziałem mieszkańców miasta w powstaniu styczniowym, w 1870 roku Kurów utracił prawa miejskie. Burmistrza zastąpił wójt, a sąd grodzki został przekształcony w sąd gminy. Pod koniec XIX wieku szpital zmieniono na dom starców.

Kurów w XX i XXI wieku[]

Na przełomie XIX i XX wieku Kurów był największym ośrodkiem bednarstwa na Lubelszczyźnie. Podczas rewolucji 1905-1907 miały miejsce manifestacje socjalistyczne. W 1910 roku (oficjalnie w 1912) założono Ochotniczą Straż Pożarną. Między 1 a 3 sierpnia 1915 roku między Kurowem, Olesinem i Płonkami armia niemiecko–austriacka toczyła ciężkie walki z wojskami rosyjskimi (polegli żołnierze tych trzech armii spoczywają na cmentarzu, który znajduje się na gruntach Kolonii Olesin tuż przy granicy administracyjnej z Płonkami i Kurowem). Od 1918 roku w Kurowie funkcjonował sąd pokoju.

W 1921 roku nastąpił podział Kurowa na osadę miejską i folwark (obecny Józefów znajdował się w obrębie folwarku). W 1922 roku powstało stowarzyszenie SNOP, które zorganizowało sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto w Polsce dyskutować i planować autostrady, wśród których jedna miała prowadzić z Warszawy do Lwowa, a w następnych planach chciano ją wybudować na odcinku Warszawa-Bukareszt. 20 stycznia 1925 roku Władysław Mazurkiewicz uruchomił linię autobusową na trasie Kurów-Puławy-Kurów. W 1928 roku zelektryfikowano Kurów i sąsiednie miejscowości, a także po raz pierwszy przez Kurów wiodła trasa jednego z etapów Tour de Pologne. W 1929 roku sąd pokoju został zmieniony na sąd grodzki.

W 1931 roku został zlikwidowany sąd grodzki. W styczniu 1935 roku, przez Kurów biegł odcinek XIV Rajdu Monte Carlo.

Zniszczony Kurów - wrzesień 1939

8 i 10 września 1939 nastąpiło tragiczne w skutkach zbombardowanie Kurowa przez lotnictwo niemieckie. Było wiele ofiar wśród ludności cywilnej i wojska, zginął m.in. były poseł i działacz społeczny Stanisław Pękala. W wyniku pożarów spalona została zabudowa centrum. 15 września do miejscowości wkroczyły wojska hitlerowskie. Od sierpnia do listopada 1942 roku w Kurowie istniało getto, w którym uwięziono żydów z Kurowa, Lublina i Wąwolnicy. Po likwidacji getta, jego mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Sobiborze, a następnie większość zgładzono. 6 marca 1944 roku przy ulicy Puławskiej hitlerowcy rozstrzelali 33 osoby, a 10 pozostałych powiesili na skwerze. W tym samym roku partyzanci zdobyli w Kurowie hitlerowski wóz pancerny. Rok później pojawiła się idea stworzenia autostrady Radom-Lwów, lecz z czasem zrezygnowano z tego wariantu. W latach 1946-1947, na ulicy Dworskiej siostry benedyktynki misjonarki założyły swój domek zakonny. W 1946 roku Kurów był podzielony na 3 części - Kurów, Kurów-dwór i Kurów-Józefów, a rok później 5 części - osada Kurów, majątek Kurów, Kolonia Józefów, Mała Kłoda oraz osadę Wygoda. W 1948 roku Kurów podzielono ponownie na 3 części. W latach 1951-1979, przedszkole mieściło się na rogu ulic Lubelskiej i Zielonej. W 1952 Kurów był podzielony na osadę miejską Kurów, Kolonię Kurów i Kolonię Józefów.

Zbombardowany Kurów - II wojna światowa

Około 1960 roku z Kurowa wydzielono miejscowość Olesin. Od 1962 roku przez Kurów przebiegała trasa europejska E81 (Gdańsk - Lwów), lecz w 1985 roku wprowadzono w całej Europie nowy system numeracji i E81 zastąpiła obecna trasa E372 (Warszawa - Lwów). Mniej więcej w tych samych latach przez miejscowość prowadziła także droga krajowa T12 (Łask - Berdyszcze), lecz po zmianie numeracji T12 stała się drogą krajową nr 44 (Łask - Kurów). W 1968 roku w podpiwniczeniu domu towarowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska powstała hydrofornia, która zasilała sieć wodociągową z rur żeliwnych na ulicach: Lubelska, Bartosza-Głowackiego, Krótka i Nowa. W 1970 roku Kurów stał się startem dla pierwszego etapu XXVII edycji Tour de Pologne. W 1974 roku został wybudowany ośrodek zdrowia. W 1977 roku wykonano sieci wodociągowe na ul. I Armii Wojska Polskiego z rur żeliwnych oraz do budownictwa wielorodzinnego na ul. 35-Lecia PRL z rur stalowych, które miały połączenie z wodociągiem zakładowym należącym do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. W 1979 roku, do użytku oddano aktualne przedszkole.

21 kwietnia 1980 roku zakończył się pierwszy etap scalania gruntów rolnych Kurowa obejmujący pola uprawne po obu stronach ulicy Puławskiej, natomiast drugi etap scalenia gruntów rolnych Kurowa zakończył się 21 października 1982. W 1984 roku powstało Kurowskie Towarzystwo Regionalne.

W 1994 roku odbyły się konsultacje dotyczące przywrócenia praw miejskich Kurowa, lecz mieszkańcy gminy nie zgodzili się na to ze względu na błędne myślenie, że zobowiązani będą do płacenia większych podatków. W tym samym okresie planowano utworzyć trójmiasto Kurów-Markuszów-Garbów, lecz ten pomysł także upadł. W roku 2000 w Kurowie powstał Zakład Usług Komunalnych. Po roku 2000 drogę nr 44 zastąpiono obecną drogą krajową nr 12 (Łęknica - Berdyszcze). Kurów w 2002 roku został wytypowany przez Sejmik Lubelski jako jedna z 19 miejscowości do przywrócenia lub przyznania praw miejskich, które ma mieć miejsce najpóźniej w 2030 roku. Obecnie dominującą wytwórczością jest garbarstwo i kuśnierstwo, które stanowią łącznie blisko 20% podmiotów gospodarczych. W 2010 roku gmina Kurów podpisała umowę partnerską z austriacką gminą Frankenburg am Hausruck. Od marca 2011 roku, na północy miejscowości trwała budowa nowego wspólnego odcinka dróg ekspresowych nr 12 i 17, który został oddany do użytku 28 maja 2013 roku. W kwietniu 2021 roku zostanie uchwalony nowy herb i flaga.

Przynależność administracyjna[]

 • do 1138 - Polska
 • 1138-1241 - Polska, dzielnica sandomierska
 • 1242-1292 - Polska, ziemia sandomierska
 • 1320 - Królestwo Polskie, ziemia sandomierska
 • 1331 - Królestwo Polskie, ziemia sandomierska
 • 1347 - Królestwo Polskie, prowincja małopolska, ziemia sandomierska
 • 1386 - Polska, prowincja małopolska
 • 1456-1465 - województwo sandomierskie, ziemia lubelska, powiat kurowski
 • 1466-1474 - województwo sandomierskie, ziemia lubelska, powiat lubelski
 • 1474 - województwo lubelskie, powiat lubelski
 • 1630 - Rzeczpospolita, Królestwo Polskie
 • 1619 - Rzeczpospolita Obojga Narodów, Korona, województwo lubelskie
 • 1660 - Rzeczpospolita Obojga Narodów, Małopolska, województwo lubelskie, powiat lubelski
 • XVII w. - Królestwo Polskie
 • XVII-XVIII w. - Królestwo Polskie, województwo lubelskie
 • XVIII w. - Rzeczpospolita, Korona
 • 1795 - zabór austriacki, Galicja Zachodnia, cyrkuł józefowski
 • 1795 - zabór austriacki, Galicja Zachodnia, cyrkuł lubelski
 • 1809 - Księstwo Warszawskie, departament lubelski, powiat kaźmierski, miasto Kurów
 • 1810-1815 - Księstwo Warszawskie, departament lubelski, powiat kaźmierski, miasto Kurów
 • 1815-1816 - Królestwo Polskie, departament lubelski, powiat kaźmierski, miasto Kurów
 • 1816-1832 - Królestwo Polskie, województwo lubelskie, obwód lubelski, powiat kaźmierski, miasto Kurów
 • 1833-1837 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, województwo lubelskie, obwód lubelski, powiat kaźmierski, miasto Kurów
 • 1837-1842 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, gubernia lubelska, powiat puławski, miasto Kurów
 • 1842-1845 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, gubernia lubelska, powiat nowoaleksandryjski, miasto Kurów
 • 1845 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, gubernia lubelska, miasto Kurów
 • 1866 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, okręg lubelski, powiat nowoaleksandryjski, miasto Kurów
 • 1867 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, gubernia lubelska, powiat nowoaleksandryjski, miasto Kurów
 • 1870 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, gubernia lubelska, powiat nowoaleksandryjski, gmina Kurów
 • 1907 - Imperium Rosyjskie, Królestwo Polskie, gubernia lubelska, powiat nowoaleksandryjski, gmina Kurów
 • 1915-1918 - Królestwo Polskie, Generalne Gubernatorstwo Lublin, powiat puławski, gmina Kurów (okupacja austriacka)
 • 1919-1939 - II Rzeczpospolita, województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Kurów
 • 15.09.1939-26.10.1939 - niemiecka okupacja wojskowa (brak struktur cywilnych)
 • 26.10.1939-lipiec 1944 - Generalne Gubernatorstwo, dystrykt lubelski, powiat puławski, gmina Kurów (niemieckie okupacyjne cywilne struktury administracyjne)
 • 1944-1952 - Rzeczpospolita Polska, województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Kurów
 • 1952-29.09.1954- Polska Rzeczpospolita Ludowa, województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Kurów, gromada Kurów
 • 29.09.1954-1972 - Polska Rzeczpospolita Ludowa, województwo lubelskie, powiat puławski, gromada Kurów
 • 1973-1975 - Polska Rzeczpospolita Ludowa, województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Kurów
 • 1975-1989 - Polska Rzeczpospolita Ludowa, województwo lubelskie, gmina Kurów
 • 1990-1998 - Rzeczpospolita Polska, województwo lubelskie, gmina Kurów, sołectwo Kurów
 • od 1999 - Rzeczpospolita Polska, województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Kurów, sołectwo Kurów

Dawne części miejscowości[]

 • 1793: wydzielenie miejscowości Olesin
 • 1921: podział na osadę miejską Kurów i folwark Kurów
 • 1922: podział na Kurów i kolonię Kurów
 • 1946: podział na Kurów, Kurów-dwór i Kurów-Józefów

Nieoficjalne części Kurowa[]

Stary Rynek

Sygnalizacja świetlna - ulica Lubelska

Nowy Rynek

Skwer Konstytucji 3 maja

Demografia[]

Rok Ludność
1661 383
1674 361
1676 262
1764 904
1786 1 500
1787 1 902
1819 1 612
1822 1 920
1827 1 920
1840 1 945
1850 2 431
1856 2 664
1858 2 440
1860 2 672
1864 2 680
1870 3 656
1871 3 251
1883 3 593
1891 4 302
1912 6 080
1913 5 756
1921 4 212
1939 4 635
1943 2 121
1946 1 864
1947 2 241
1949 1 976
1961 2 011
1962 2 245
1966 2 436
1973 2 718
1986 2 516
2001 2 748
2005 2 811
2010 2 826
2013 2 870
2016 2 786

Ulice, place i skwery[]

Liczba ludności na dzień 31,12.2018 (zameldowani łącznie na pobyt stały i czasowy):

Miejsce Nazwa ulicy/placu Liczba ludności
1 ul. Wojciecha Bartosza-Głowackiego 330
2 ul. Wojska Polskiego 270
3 ul. Lubelska 243
4 ul. Tadeusza Kościuszki 231
5 ul. Kowalska 197
6 ul. Zacisze 186
7 ul. Blich 147
8 ul. Nowa 119
9 ul. Puławska 105
10 ul. Fabryczna 103
11 ul. Żabia 95
12 ul. Nadrzeczna 78
13 ul. Zielona 77
14 ul. Ogrodowa 75
15 ul. Graniczna 69
16 ul. Głęboka 59
17 ul. Polna 45
ul. Warszawska 45
ul. Wiśniowa 45
20 ul. Jana Kilińskiego 35
21 ul. Ciasna 28
22 ul. Nowy Rynek 25
ul. Partyzantów 25
ul. Poprzeczna 25
ul. Słoneczna 25
26 ul. Krzywa 18
27 ul. Krótka 17
28 ul. Sadowa 5
29 ul. Kwiatowa 3
30 ul. Bratkowa 0
ul. Piaskowa 0
ul. Piramowicza 0
ul. Przemysłowa 0
ul. Spokojna 0
pl. Stary Rynek 0
skwer Konstytucji 3 maja 0


Herb Kurowa Historyczne (oficjalne i nieoficjalne) nazwy ulic, placów i skwerów
ul. I Armii Wojska Polskiego - ul. 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - ul. Blech - ul. Boźnicza - ul. Bożnicza - ul. Bóźnicza - ul. Dawna Kłodzka - ul. Droga Głęboka
ul. Droga Graniczna - ul. Dworska - ul. Dzika - ul. Głębocznica - ul. Kłodzka - ul. Kołtuniasta - ul. Kołtunowa - ul. Kościelna - ul. Księża Droga - ul. Ku Młynowi - ul. Mansionaria
ul. Marszałka Piłsudskiego - ul. Między Rynkami - ul. Międzyrynkowa - ul. Nad Groblą - ul. Nad Rzeką - ul. Poprzeczka - ul. Przedmieście Za Młynem
ul. Przy Kościele - pl. Stanisława Rączki - skwer Stanisława Rączki - ul. Rynek - ul. Stary Rynek - ul. Stawna - ul. Szkolna - ul. Szumowska - ul. Średnia - pl. Targowy - ul. Tylna
ul. Zamkowa - ul. Za Młynem - ul. Zatylna - ul. Zatylna Między Rynkami

Szlaki turystyczne[]

Szlaki konne[]

Szlaki rowerowe[]

Szlaki samochodowe[]

Zabytki[]

 • kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła, wzniesiony przez Piotra Kurowskiego w 1452 roku, rozbudowany około 1660 przez rodzinę Zbąskich
 • dzwonnica z początku XVIII wieku
 • brama z bramkami z 1911 roku
 • plebania zbudowana w latach 1782-1783 wg projektu Stanisława Kostki Potockiego
 • budynek wikariatu z 1783 roku i szkoła parafialna, założona przez Grzegorza Piramowicza i Ignacego Potockiego
 • kuźnia z około 1782 roku
 • cmentarz parafialny
 • budynek Urzędu Gminy z II połowy XIX wieku
 • zajazd pocztowy z końca XVIII wieku
 • murowana łaźnia z lat 20. XX wieku
 • kilka figur kultu chrześcijan

Najsłynniejsze osoby związane z Kurowem[]

 • Bogusław Bagsik (ur. 1963 w Bytomiu) - biznesmen, promotor bokserski i były prezes Zakładów Futrzarskich Kurów1 S.A.
 • dr Krzysztof Boreczek (ur. 1955 w Kurowie) - historyk, autor wielu książek o Kurowie
 • Włodzimierz Borowski (ur. 1930 w Kurowie, zm. 2008 w Warszawie) - artysta malarz, twórca environment i happeningów, konceptualista, jeden z pionierów performance
 • Tadeusz Hajnrych (ur. 1931 w Kurowie lub Lublinie, zm. 2013 w Radomiu) - artysta grafik, mieszkaniec Kurowa
 • gen. Wojciech Jaruzelski herbu Ślepowron (ur. 1923 w Kurowie /dziś są to granice Olesina/, zm. 2014 w Warszawie) - prezydent Polski, premier, minister obrony narodowej, poseł
 • Czesław Janczarski (ur. 1911 w Hruszwicy, zm. 1971 w Warszawie) - poeta, pisarz bajek dla dzieci, mieszkaniec Kurowa w latach 1944-1946
 • Jacek Janczarski (ur. 1945 w Kurowie, zm. 2000 w Warszawie) - satyryk, dramaturg, scenarzysta filmowy
 • Ryszard Kaczorowski herbu Jelita (ur. 1919 w Białymstoku, zm. 2010 w Pieczorsku) - prezydent RP na uchodźstwie, harcerz, członek AK, minister ds. krajowych, jego ojciec urodził się tu
 • Romuald Karaś (ur. 1935 w Tomaszowie) - dziennikarz, reportażysta, publicysta
 • Franciszek Krzysiak (ur. 1941 w Kurowie) - politolog, socjolog, nauczyciel, oficer, przewodnik terenowy, tłumacz, poeta, publicysta
 • Piotr Kurowski (ur. ok. 1400 r., zm. 1463) - kasztelan sądecki i lubelski, właściciel Kurowa
 • Edward Martuszewski (ur. 1921 w Paluchowie, zm. 1982 w Olsztynie) - krytyk literacki i teatralny, publicysta, tłumacz, eseista, prozaik, miłośnik Kurowa
 • Kamila Mazurkiewicz-Osiak - fotografka, wychowana w Kurowie
 • Józef Nakonieczny (ur. 1879 w Miesiącach, zm. 1915 pod Kurowem) - polski działacz społeczny, polityk, poseł rosyjskiej Dumy Państwowej
 • Wiesław Peciak (ur. 1963) - biznesmen, były prezes Zakładów Futrzarskich Kurów1 S.A.
 • Stanisław Pękala (ur. 1887 w Brzozowej Gaci, zm. 1939 w Kurowie) - poseł Sejmu Ustawodawczego, wójt, uczestnik wojny z bolszewikami, współzałożyciel Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej
 • ks. Wincenty a Paulo Pieńkowski (ur. 1786, zm. 1863) - biskup lubelski, proboszcz kurowski
 • ks. Grzegorz Piramowicz (ur. 1735 we Lwowie, zm. 1801 w Międzyrzecu Podlaskim) - ksiądz, pisarz, filozof; proboszcz kurowski, został pochowany w kurowskim kościele
 • mgr o. Mieczysław Polak (ur. 1958 w Puławach) - podprzeor Jasnej Góry, asystent w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w latach 1978-1979 i 1982-1984 naczelnik urzędu III klasy w Kurowie
 • Józef Poniatowski (ur. 1763 w Wiedniu, zm. 1813 w Lipsku) - polski książę, generał, minister wojny, marszałek Francji, w 1792 roku miał kwaterę w Kurowie
 • Ignacy Potocki (ur. 1750, zm. 1809 w Wiedniu) - szlachcic, marszałek wielki litewski, polski polityk i działacz patriotyczny, publicysta i pisarz, właściciel Kurowa
 • Stanisław Kostka Potocki (ur. 1755 w Lublinie, zm. 1821 w Wilanowie /Warszawie/) - prezes: Rady Stanu, Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, Senatu Królestwa Polskiego, gen., brat Ignacego
 • gen. Stefan Grot Rowecki (ur. 1895 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 1944 w Sachsenhausen) - twórca Armii Krajowej, podczas bombardowania Kurowa przebywał w dworze
 • Stanisław Szczuka (ur. 1652, zm. 1710 w Warszawie) - szlachcic, polityk, pisarz polityczny, właściciel Kurowa
 • Lucjan Szenwald (ur. 1909, zm. 1944 w Kurowie) - polski poeta, działacz komunistyczny
 • dr Benjamin Weider (ur. 1923 w Montrealu, zm. 2008 w Montrealu) - kanadyjski założyciel Międzynarodowej Federacji Kulturystyki, miłośnik Kurowa (jego rodzice stąd pochodzili)
 • Josef Weider (ur. 1922 w Montrealu, zm. 2013 w Los Angeles) - kanadyjski żyd, założyciel Międzynarodowej Federacji Kulturystyki, jego rodzice pochodzili z Kurowa

Właściciele Kurowa[]

 • Klemens Kurowski herbu Szreniawa (1399-1405)
 • Piotr Kurowski herbu Szreniawa (do 1463)
 • Jadwiga Kurowska, Jan Pilecki herbu Leliwa (1463-1466)
 • Stanisław Zbąski herbu Nałęcz (1466-1469)
 • Małgorzata Zbąska (1469-1488)
 • Abraham Zbąski herbu Nałęcz (1488-1528)
 • Stanisław Zbąski herbu Nałęcz (1528-1553)
 • Stanisław Zbąski herbu Nałęcz (1553-1559)
 • Stanisław Zbąski herbu Nałęcz, Abraham Zbąski herbu Nałęcz (1559-1585)
 • Abraham Zbąski herbu Nałęcz (1585-1627)
 • Jan Zbąski herbu Nałęcz (1627-1648)
 • Bogusław Jan Zbąski herbu Nałęcz (1657-1683)
 • Anna ze Stanisławskich Zbąska (1683-1692)
 • Maria Kazimiera (1692-1698): Franciszek Ciemierzyński (1692-1694), Mikołaj Krogulecki (1695-1968)
 • Anna ze Stanisławskich Zbąska (1699-1700)
 • Stanisław Antoni Szczuka herbu Grabie (1700-1710): Mateusz Krukowski (1700-1701), Piotr Stypiński (od 1702)
 • Konstancja Maria z Potockich Szczukczyna (1710-1730): Jan Stypiński (1710-1720), Jan Wilkaszewicz (1721-1722), Marcin Zapolski (1723-1728), Andrzej Łaski (1729-1730)
 • Jan Cetner herbu Przerowa (1730-1734)
 • Maria Kątska (1735-1741)
 • Eustachy Potocki herbu Pilawa (1741-1768): Andrzej Łaski (1741-1752), J. Regulski (1753-1761), A. Miciński (1762-1765), A. Kosieradzki (1766-1767), A. Klukowski (1768)
 • Ignacy Roman Potocki herbu Pilawa (1772-1806)
 • Antoni Kuczyński herbu Ślepowron (1806-1809)
 • Wiktoria z Dłużewskich Kuczyńska (ok. 1809)
 • Barbara Moraczewska (ok. 1826)
 • Grzegorz Zbyszewski herbu Topór (-1856)
 • Józef Iżycki herbu Bończa (1856-1864)
 • Walerian Baczyński herbu Sas (1865-1896)
 • Mieczysław Walerian Baczyński herbu Sas (1896-1903)
 • Maria Konstacja Orsetti z Jałowieckich (1918-1933): Wacław Kuszel herbu Drogosław (od 1919), Mieczysław Jaruzelski (do 1928), Tadeusz Henryk Kochanowski (od 1929)
 • majątek niemiecki (okres okupacji)

Burmistrzowie i sołtysi[]

niepełna lista

 • 1859: Józef Bańkowski (burmistrz)
 • 30.10.1911: Wincenty Mazurkiewicz (sołtys)
 • przed 1944: Stanisław Diupero (sołtys)
 • styczeń 1944: Jan Pajórek (sołtys)
 • 22.11.1945: Aleksander Guz (sołtys?)
 • 14.01.1948: Antoni Wójcicki (sołtys)
 • 06.02.1950 i 1960: Ignacy Wójcicki (sołtys)
 • 28.12.1966 i 18.12.1968: Wiktor Guz (sołtys)
 • 1974 i 1978: Edmund Panecki (sołtys)
 • 1984: Józef Kozak (sołtys)
 • -1995: ? Mazurkiewicz (sołtys)
 • 1995-2015: Jan Łubek (sołtys)
 • od 2015: Maria Wiejak (sołtys)

Wójtowie, przewodniczący rad narodowych i naczelnicy[]

 • Grzegorz Zbyszewski (1818?-)
 • Józef Iżycki (?), od 1859 roku burmistrzem Kurowa i wicewójtem gminy był Józef Bańkowski
 • Michał Żaba (1864-1867)
 • Michał Sobiński (1867-1870)
 • Antoni Wręga (1871-1873)
 • Paweł Pękala (1874-1876)
 • Józef Kowalik (1880-1884)
 • Józef Krupa (1884-1885)
 • Józef Piłat (1886-1892)
 • Władysław Wręga (1893-1895)
 • Grzegorz Żaba (1896-1898)
 • Michał Wierzbicki (1899-1900)
 • Paweł Piłat (1901-1904)
 • Andrzej Wijaszka (1905-1906)
 • Piotr Struski (1907-1908)
 • Wojciech Struski (1909-1912)
 • Antoni Miazek (1914-1915)
 • Stanisław Pękala (1918-1919)
 • Kacper Matraszek (1919-1920)
 • Józef Okoń (1920-1926)
 • Józef Niedbałka (1926-1934, 1939)
 • Bolesław Panecki (1934-1938)
 • Stanisław Szeleźniak (1938-1939)
 • Jan Diupero (1939-1942)
 • Aleksander Górecki (1942-1944)
 • Wojciech Piłat (1944-1945)
 • Aleksander Ochal (1945)
 • Stanisław Sułek (1945-1946)
 • Jan Chabros (1946-1950)
 • Antoni Wójcicki (1950-1954)
 • Józef Pękala (1954-1964)
 • Telesfor Robaczewski (1964-1965)
 • Stanisław Kowalczyk (1965-1974)
 • Jerzy Dorosz (1974-1980)
 • Jerzy Morgut (1980-1990)
 • Stanisław Wójcicki (od 1990 roku)

Komunikacja[]

Z Kurowa istnieje obecnie możliwość dojazdu autobusem lub busem do 45 (na 1145) polskich miejscowości mających minimum 2 750 mieszkańców, w których zatrzymują się te autobusy: Andrespol, Bełchatów, Bełżec, Chełm, Ciechocinek, Dęblin, Garwolin, Hrubieszów, Kępno, Kielce, Kłodzko, Kowal, Kozienice, Kraków, Krasnystaw, Krośniewice, Lublin, Łęczyca, Łódź, Nałęczów, Oleśnica, Opoczno, Opole Lubelskie, Ozorków, Piaski, Piotrków Trybunalski, Poniatowa, Przysucha, Puławy, Radom, Ryki, Skarżysko-Kamienna, Sulejów, Syców, Szydłowiec, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Wieluń, Wieruszów, Włocławek, Wrocław, Zamość, Ząbkowice Śląskie, Zwoleń.

W przeszłości można było dojechać do miejscowości: Bełżyce, Biała Podlaska, Biłgoraj, Bochnia, Brzesko, Częstochowa, Drobin, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Grójec, Hel, Iłża, Janów Lubelski, Jarosław, Jastarnia, Katowice, Kazimierz Dolny, Kock, Końskie, Krasnobród, Krynica-Zdrój, Lipno, Lipsko, Lubartów, Łeba, Łęczna, Łuków, Mielec, Międzyrzec Podlaski, Mikołajki, Mława, Muszyna, Myszyniec, Myślenice, Nidzica, Niemcza, Nowy Dwór Gdański, Nowy Sącz, Olsztynek, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk, Płońsk, Przedbórz, Przemyśl, Przeworsk, Puck, Radomsko, Radymno, Radzyń Podlaski, Reda, Ruciane-Nida, Ryn, Rzeszów, Sandomierz, Sierpc, Siewierz, Skępe, Sopot, Starachowice, Stoczek Łukowski, Tarnów, Tarnobrzeg, Tarnogród, Toruń, Węgorzewo, Władysławowo, Wojnicz, Wyszków, Zakopane, Żelechów.

Busem z Kurowa można dojechać do 24 miast - Bełchatowa, Dęblina, Janowa Lubelskiego, Kępna, Kielc, Krakowa, Lublina, Nałęczowa, Oleśnicy, Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego, Puław, Radomia, Ryk, Rzeszowa, Skarżyska-Kamiennej, Sulejowa, Sycowa, Szydłowca, Wielunia, Wieruszowa, Wrocławia, Zwolenia i Żelechowa.

Motoryzacja[]

 • 2 stacje auto-gaz
 • 3 stacje kontroli pojazdów
 • sygnalizacja świetlna
 • radar

Supermarkety[]

 • Biedronka
 • Dino
 • Delikatesy Centrum

Oświata[]

 • przedszkole
 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • liceum dla dorosłych (istniało tylko kilka lat - do ok. 2010)

Banki[]

Bank spółdzielczy w Kurowie

BS w Nałęczowie - filia w Kurowie

 • Bank Spółdzielczy w Kurowie (ma filie w Klementowicach i Markuszowie oraz punkt kasowy w Karmanowicach)
 • Bank Pocztowy
 • Bank Spółdzielczy w Nałęczowie - filia w Kurowie

Przemysł[]

Zakłady Futrzarskie Kurów1 S.A.[]

Zakłady Futrzarskie Kurów1 S.A. - największy zakład przemysłowy w Kurowie, powstały w 1952 roku, przeniesiony z Lublina. Z jego inicjatywy powstał klub piłkarski "Garbarnia". W 1966 roku część Polskiej Kroniki Filmowej o numerze 12B/66

Zakłady Futrzarskie

poświęcono dłuższą chwilę kurowskim zakładom. Wyroby tej firmy wygrywały liczne pokazy mody w Polsce i poza jej granicami (m.in. zdobycie Złotej Pętelki w 2003 roku. ZF Kurów1 S.A. została także nagrodzona na konkursie Wybitny Eksporter 1998. W 2001 roku zakład wygrał przetarg na kurtki dla polskich pilotów.

28 listopada 2003, ogłoszono upadłość zakładu i w jego miejsce powołano dwie mniejsze spółki - Edyta sp. z o.o. oraz Zakłady Futrzarskie Kurów 1 sp. z o.o.. Razem zatrudniły one około 250 osób. Ich kontrahentem stała się firma z Kanady.

Zakłady Futrzarskie były w latach 90. XX wieku jednym ze sponsorów programu Idź na całość i klubu piłkarskiego Garbarnia Kurów. W 2002 roku Wiesław Peciak jako prezes zakładów w licytacji WOŚP kupił złote serduszko za 70 tysięcy złotych. W pierwszych kilku latach XXI wieku sponsorowały dwóch bokserów - Andrzeja Gołotę, a następnie (do 2007) mistrza świata Tomasza Adamka.

Na terenie należących do Zakładów Futrzarskich Kurów1 S.A. znajduje się mechaniczno-chemiczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, wycofana z użytku w 2009 roku.

Spółdzielnia mleczarska[]

W 1926 roku przy ulicy Warszawskiej powołano spółdzielnię mleczarską, która została przekształcona w 1938 roku w Okręgową Spółdzielnię Mleczarską i objęła swoim zasięgiem gminę Kurów, gminę Żyrzyn i gminę Celejów. Po wojnie reaktywowano spółdzielnię, która 30 marca 1968 roku przeniosła swoją siedzibę do Olesina. W drugiej połowie XX wieku rozpoczęto eksportować wyroby firmy do kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej. W 2004 roku mleczarnię kupiła francuska firma Lactalis, która doprowadziła do upadku firmy. We wrześniu 2006 roku mleczarnia zaprzestała swoją działalność, a jej zakład stał się zlewnią mleka. Do 2009 roku przy obiekcie działała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. W drugiej połowie 2011 roku przeniesiono siedzibę na ulicę Lubelską, od 2013 roku nie ma w Kurowie spółdzielni mleczarskiej.

Stadion Garbarni Kurów

Sport[]

Kluby sportowe[]

Drużyny biorące udział w seniorskich ligach:
istniejące

 • OSP Kurów
  • sekcje: zawody sportowo-pożarnicze mężczyzn
  • rok założenia: 1910
 • Garbarnia Kurów (dawne nazwy: Włókniarz, LZS, LKS, Kurowianka)
  • sekcje: piłka nożna mężczyzn, futsal kobiet
  • sekcje nieistniejące: piłka siatkowa mężczyzn, szachy mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn
  • rok założenia: 1953
 • Garbarnia II Kurów
  • sekcje: piłka nożna mężczyzn
  • rok założenia: 2018
 • Topspin Kurów
  • sekcje: tenis stołowy mężczyzn
  • rok założenia: 2011
 • Topspin II Kurów
  • sekcje: tenis stołowy mężczyzn
  • rok założenia: 2020
 • Kur-Team Kurów
  • sekcje: nordic walking

nieistniejące

Obiekty sportowe[]

 • stadion piłkarski im. Karola Wolnego o powierzchni 3,88 ha, boisko boczne i boisko do siatkówki plażowej
 • boiska szkolne
 • dwie sale gimnastyczne i siłownia w szkole podstawowej

Sporty i sportowcy związani z Kurowem[]

Baloniarstwo
Kilka razy przez Kurów leciały balony, które uczestniczyły w mistrzostwach Polski i raz (w 2018 roku) w mistrzostwach świata kobiet (gospodarzem tych zawodów był Nałęczów).

Kolarstwo
Na początku XXI wieku Sławomir Nieleszczuk stworzył w Kurowie Uczniowski Klub Sportowy Relax, który zajmuje się głównie szkoleniem młodych kolarzy. W tej dyscyplinie do najbardziej utytułowanych zawodników należy zaliczyć kilku kolarzy reprezentujących klub kolarski Pogoń Mostostal Puławy.

 • Sławomir Nieleszczuk
  • Niektóre z osiągnięć: Mistrzostwo Polski Masters w jeździe indywidualnej na czas w kategorii IIIa, Bliżyn 2007
  • 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Masters - w jeździe dwójkami na czas - kategoria IIIa, Bliżyn 2007
  • 4. miejsce w Mistrzostwach Polski Masters - w jeździe indywidualnej na czas - kategoria III A: 50-54 lata - 1952-1956, Ryki 2006
  • 2. miejsce w kategorii Masters III rocznik 1948-1957 - IX Ogólnopolski Maraton Kolarski, Złoty Potok 2007
  • 2. miejsce w kategorii III Masters - 50-59 lat - 1947-1956
 • Piotr Pękala
 • mistrz Polski w górskich mistrzostwach szosowych w kategorii juniorów, Wysowa-Zdrój 2016
  • srebrny medal w mistrzostwach Polski w jeździe dwójkami na czas w kategorii juniorów młodszych, Opatówek 2014
  • 2. miejsce w mistrzostwach Polski w jeździe drużynowej w kategorii juniorów młodszych, Godziesze Wielkie 2014
  • srebrny medal mistrzostw Polski juniorów w kolarstwie torowym w wyścigu drużynowym na dochodzenie, Pruszków 2015
  • brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w w jeździe indywidualnej na czas, Wałbrzych 2014
  • 6. miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w wyścigu ze startu wspólnego, Cieszów 2014

Przez Kurów biegła dwunastokrotnie trasa Wyścigu Dookoła Polski, w tym w 1970 roku miejscowość była startem pierwszego etapu wyścigu.

Edycja wyścigu Etap Data Start - meta Długość (km) Zwycięzca etapu Lider po etapie
I I 22.07.1928 Warszawa - Lublin 157 Eugeniusz Michalak Eugeniusz Michalak
III IX (ost.) 10.09.1933 Warszawa - Lublin 160 Wiktor Olecki Jerzy Lipiński
V I 22.07.1939 Warszawa - Lublin 161 Zygmunt Wiśniewski Zygmunt Wiśniewski
IX XI (ost.) 31.08.1952 Lublin - Warszawa 160 Wacław Wójcik Wacław Wójcik
XIV XI (ost.) 01.09.1957 Lublin - Warszawa 160 Aleksander Królikowski Henryk Kowalski
XVII I 11.09.1960 Warszawa - Lublin 196 Daniel Andries (BEL) Daniel Andries (BEL)
XIX I 16.09.1962 Warszawa - Lublin 160 Bogusław Fornalczyk Bogusław Fornalczyk
XXVI XIII (ost.) 02.08.1969 Przysucha - Lublin 174 Krzysztof Stec Wojciech Matusiak
XXVII I 22.07.1970 Kurów - Zamość 160 Zenon Czechowski Zenon Czechowski
XXIX II 22.07.1972 Puławy - Chełm 131 Henryk Rasek Stanisław Gazda
XXXVII III 04.07.1980 Puławy - Lublin 47 Polska I Jan Jankiewicz
XLIV III 24.07.1987 Puławy - Zamość 171 Adam Szafron Marek Leśniewski

Boks

 • Joanna Burek (kluby: Paco Lublin, Skorpion Puławy)
  • V miejsce w młodzieżowych mistrzostwach Polski - kategoria +80 kg, Toruń/Radom 2010
  • mistrzostwo okręgu lubelskiego - kategoria +81 kg, Puławy 2012
  • mistrzostwo okręgu lubelskiego juniorów - kategoria +91 kg, Łęczna 2010

Futbol amerykański

 • Ewelina Furtak (Warsaw Sirens) - zawodniczka jedynej w Polsce drużyny kobiecej

Koszykówka

 • Paweł Szeleźniak (Pogoń Puławy, Basket Biłgoraj, AZS AR Lublin, Start Lublin, Novum Lublin) - grał w II lidze

Lacrosse

 • Piotr Kamiński (Ułani Lublin) - grał w drugiej klasie rozgrywkowej

MMA

 • Andrzej Korycki (kluby: KoksGym Puławy, AnKor Kurów, Górnik Łęczna)
  • zwycięzca ALMMA 80 w kategorii OFS do 84 kg, Chełm 2015
  • wicemistrz Grand Prix of Eastern Europe Judo MMA BJJ w senior ograniczonej formule (SOF) – kategoria do 87 kg, Lublin 2013

Nordic walking

 • Agata Tuzimek (klub: Kur-Team Kurów)
  • 15. miejsce wśród kobiet w mistrzostwach świata na dystansie 5 km, Mosina 2018
 • Jakub Tuzimek (klub: Kur-Team Kurów)
  • 40. miejsce wśród mężczyzn w mistrzostwach Polski na dystansie 5 km, Żołędowo 2019

Piłka nożna kobieca

 • Aneta Krupa - grała w ekstralidze, kluby: Cisy Nałęczów, Górnik Łęczna

Pływanie

 • Marek Gotowała (klub: Wisła Puławy)
  • brązowy medal na głównych mistrzostwach Polski seniorów i juniorów starszych w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym, 1991
  • mistrz Polski juniorów do 15 lat na 200 metrów stylem dowolnym, 1993
  • mistrz Polski (zimowy) juniorów do 15 lat na 200 metrów stylem dowolnym, 1993
  • mistrz Polski juniorów do 15 lat na 400 metrów stylem dowolnym, 1993
  • II miejsce w mistrzostwach Polski juniorów na 100 metrów stylem dowolnym, 1994
  • II miejsce w mistrzostwach Polski juniorów do 15 lat na 100 metrów stylem dowolnym, 1993
  • II miejsce w zimowych mistrzostwach Polski juniorów do 15 lat na 50 metrów stylem dowolnym, 1993
  • III miejsce w mistrzostwach Polski juniorów do 15 lat na 50 metrów stylem dowolnym, 1993
  • III miejsce w zimowych mistrzostwach Polski juniorów do 15 lat na 100 metrów stylem dowolnym, 1993
  • III miejsce w sztafecie w zimowych mistrzostwach Polski juniorów do 15 lat 4x100 metrów stylem dowolnym, 1993

Podnoszenie ciężarów

 • Antoni Wiejak (klub: Wisła Puławy)
  • II miejsce (poza konkursem) na mistrzostwach Polski juniorów do lat 20 - kategoria 105+ kg, Miętne 1989
  • IV miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 23 - kategoria 110 kg, Elbląg 1991
 • Kacper Wiejak (kluby: Wisła Puławy, Narew Pułtusk, Błonianka Błonie)
  • IV miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w kategorii 105 kg, Opole 2010
  • V miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w kategorii 105 kg, Zakliczyn 2012
  • mistrz Polski juniorów do lat 17 w kategorii powyżej 94 kg, Ciechanów 2006
  • wicemistrz Polski młodzieżowców do lat 23 w kategorii 105 kg, Siedlce 2012
  • wicemistrz Polski juniorów do lat 20 w kategorii 105 kg, Sędziszów Małopolski 2010
  • wicemistrz Polski juniorów do lat 17 w kategorii powyżej 94 kg, Mrocza 2007
  • III miejsce w młodzieżowych MP do lat 23 - kategoria +105 kg, Spała 2013
  • III miejsce w MP juniorów do lat 20 - kategoria do 105 kg, Mrocza 2009
  • III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży do 94 kg, Polkowice 2008
 • Małgorzata Wiejak (kluby: Wisła Puławy, Zawisza Bydgoszcz)
  • brązowy medal w mistrzostwach Europy seniorek w kategorii 75 kg, Tirana (Albania) 2013
  • mistrzostwo Polski seniorek w kategorii 76 kg, Kobierzyce 2018
  • mistrzyni Polski seniorek w kategorii 75 kg, Zamość 2017
  • mistrzostwo Polski seniorek w kategorii 75 kg, Mrocza 2016
  • mistrzyni Polski seniorek w kategorii +75 kg, Ciechanów 2013
  • mistrzostwo Polski seniorek w kategorii +75 kg, Piekary Śląskie 2012
  • wicemistrzostwo Polski seniorek w kategorii +75 kg, Maków Mazowiecki 2015
  • wicemistrzyni Polski seniorek w kategorii 75 kg, Puławy 2010
  • wicemistrzyni Polski seniorek w kategorii 75 kg, Kościerzyna 2009
  • brązowy medal Polski seniorek w kategorii +75 kg, Siedlce 2011
  • wicemistrzostwo Europy do lat 20 w kategorii 75 kg, Limassol (Cypr) 2010
  • mistrzyni Polski juniorek do lat 20 w kategorii +75 kg, Puławy 2012
  • mistrzyni Polski juniorek do lat 20 w kategorii 75 kg, Puławy 2011
  • mistrzyni Polski juniorek do lat 18 w kategorii 75 kg, Ciechanów 2010
  • mistrzyni Polski juniorek do lat 18 w kategorii 75 kg, Polkowice 2008
  • mistrzyni Polski juniorek do lat 17 w kategorii +69 kg, Puławy 2008
  • mistrzyni Polski juniorek do lat 18 w kategorii 69 kg, Opole 2007
  • mistrzyni Polski juniorek do lat 17 w kategorii 69 kg, Mrocza 2007
  • wicemistrzyni Polski młodzieżowców do lat 23 w kategorii +75 kg, Spała 2013
  • wicemistrzyni Polski juniorek do lat 17, Ostrów Mazowiecka 2009
  • 10. miejsce na mistrzostwach świata seniorek w kategorii 76 kg, Aszchabad (Turkmenistan) 2018
  • 18. miejsce na mistrzostwach świata seniorek w kategorii 75 kg, Houston (Stany Zjednoczone) 2015
  • 4. miejsce w mistrzostwach Europy seniorek w kategorii 76 kg, Batumi (Gruzja) 2019
  • 4. miejsce w mistrzostwach Europy seniorek w kategorii 75 kg, Bukareszt (Rumunia) 2018
  • 5. miejsce w mistrzostwach Europy seniorek w kategorii 90 kg, Split (Chorwacja) 2017
  • 8. miejsce na mistrzostwach Europy seniorek w kategorii 75 kg, Forde (Norwegia) 2016
  • 4. miejsce na mistrzostwach świata juniorek do lat 20 w kategorii 75 kg, Antigua Gwatemala (Gwatemala) 2012
  • 7. miejsce na mistrzostwach świata juniorów do lat 20 w kategorii 75 kg, Sofia (Bułgaria) 2010
  • 11. miejsce na mistrzostwach świata juniorek do lat 20 w kategorii 75 kg, Penang (Malezja) 2011
  • 17. miejsce na mistrzostwach świata juniorów do lat 17 w kategorii +69 kg, Chiang Mai (Tajlandia) 2009
  • 5. miejsce na mistrzostwach Europy juniorów do lat 20 w kategorii +75 kg, Eliat (Izrael) 2012
  • 5. miejsce na mistrzostwach Europy juniorek do lat 20 w kategorii 75 kg, Bukareszt (Rumunia) 2011

Trójbój siłowy

 • Małgorzata Wiejak
  • III miejsce (poza klasyfikacją) w mistrzostwach Polski seniorek w kategorii 75 kg, Puławy 2008
  • mistrzyni Polski młodziczek - kategoria 67,5 kg, Wschowa 2006

Służby ratunkowe[]

W Kurowie znajduje się jedyny komisariat policji w powiecie (poza Komendą Powiatową Policji w Puławach), natomiast posterunki policji znajdują się obecnie w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie. Nasz komisariat zatrudnia 25 policjantów, jest czynny całą dobę i posiada 3 samochody - najnowsze z nich to Hyundai Tucson (od grudnia 2020 roku) i Opel Mokka (od stycznia 2018).

Do 24 lipca 2000 roku siedziba policji znajdowała się na pierwszym piętrze banku spółdzielczego w Kurowie, potem siedzibę zmieniono na budynek komunalny po byłej lecznicy (naprzeciw byłego gimnazjum).

Telefonia komórkowa[]

Hałas[]

Wyniki pomiarów wykonanych w 2002 roku
Punkt pomiarowy Poziom hałasu drogowego A w porze dziennej przy ulicy Poziom hałasu w linii zabudowy Natężenie ruchu % pojazdów ciężkich
ul. Lubelska 27 75,3 dB 66,3 dB 1144 poj./godz. 13,7
ul. Lubelska 40 76,9 dB 64,4 dB 1197 poj./godz. 18,5
Wyniki pomiarów wykonanych w 2005 roku
Punkt pomiarowy Poziom hałasu w linii zabudowy Natężenie ruchu % pojazdów ciężkich
ul. Lubelska 27 74,5 dB 1272 poj./godz. 21,1
ul. Lubelska 40 67,6 dB 1282 poj./godz. 24,2

Kultura[]

Gminny Ośrodek Kultury[]

 • data założenia: 1965/1966
 • najważniejsze pomieszczenia: sala kinowa, świetlica

Cytaty w wybitnych dziełach literatury[]

 • Zapisz się zaraz na kuryerkę lubelską, zapakuj walizę, nie zapominając o (...) szatach, i jedź do stacyi Kurów, zkąd pocztą przybędziesz do wsi Zalipnej - Waleria Marrené, Jerzy
 • Pod Kurowem staliśmy parę godzin na szosie, gdyż zginął czyjś kufer, po który furman jeździł konno do karczmy. - Bolesław Prus, Lalka
 • Minęliśmy Kurów, a w Markuszowie audi Joanny ostro skręciło w prawo, na szosę nałęczowską. - Zbigniew Nienacki i Jerzy Ignaciuk, Pan Samochodzik i nieuchwytny kolekcjoner

Filmy o Kurowie[]

 • Kurów - film z 1932 roku przedstawiający naszą miejscowość przed wojną (reżyser: Jack Weisbord, czas trwania: 10 minut)

Muzyka[]

Wybrane istniejące i byłe zespoły, których członkowie pochodzą z Kurowa:

 • 33 rotations
 • Ceaseless Desolation
 • Crush All Fakes
 • Kaldera
 • Naczynia
 • Panacea
 • Scarlet Adorns The Snow
 • Steelman
 • XInsurrectionX


Nowy herb Kurowa.png Gmina Kurów
Barłogi - Bronisławka - Brzozowa Gać - Buchałowice - Choszczów - Chrząchów - Dęba - Józefów - Klementowice - Kłoda
KURÓW - Łąkoć - Łopatki - Marianka
Olesin - Paluchów - Pępów - Płonki - Posiołek - Szumów - Węgielnica - Wólka Nowodworska - Wygoda - Zastawie
Advertisement