Wiki o Kurowie
Advertisement

Wybrana bibliografia

 1. KUROWIAK - VIII wieków Kurowa - jednodniówka wydana przez przez Kurowskie Towarzystwo Regionalne, 18-20 lipca 1986; głównie zaczerpnięte informacje do encyklopedii Wiki o Kurowie: historia Kurowa
 2. Zeszyty Kurowskie - zbiór książek wydawanych corocznie przez Kurowskie Towarzystwo Regionalne od 1990 roku; historia Kurowa, słynne osoby
 3. Beata Banaś - Kurów jako ośrodek administracji: od lokacji do 1939 roku, Kurów 2011, ISBN 978-83-928957-2-5; historia Kurowa
 4. Krzysztof Andrzej Boreczek - Kurów od początku XVIII do połowy XX wieku: część pierwsza 1700-1918, Kurów 1996, ISBN 83-906687-0-X; historia Kurowa
 5. Krzysztof Andrzej Boreczek - Kurów od początku XVIII do połowy XX wieku: część druga 1918-1956, Kurów 1996, ISBN 83-906687-0-X; historia Kurowa
 6. Krzysztof Andrzej Boreczek - Gmina Kurów: powstanie, organizacja, funkcjonowanie, Kurów 2000, ISBN 83-906687-5-0; historia Kurowa i gminy, historyczne granice gminy, dawne nazwy miejscowości gminy
 7. Krzysztof Andrzej Boreczek - Materiały źródłowe do dziejów Kurowa, Lublin/Kurów 2003, ISBN 83-906687-2-6; historia Kurowa
 8. Krzysztof Andrzej Boreczek - Oświata w Kurowie Lubelskim, Lublin/Kurów 2009, ISBN 978-83-906687-9-3; historia oświaty
 9. Krzysztof Andrzej Boreczek - Przywilej Stanisława Zbąskiego dla rzemiosła kurowskiego z 1549 roku, Kurów 1993, PB 7721/97; historia Kurowa
 10. Krzysztof Andrzej Boreczek - Raport statystyczny magistratu miasta Kurowa, Kurów 2010, ISBN 978-83-928957-1-8; historia Kurowa
 11. Krzysztof Andrzej Boreczek - Właściciele Kurowa i jego dóbr ziemskich, Lublin/Kurów 2005, ISBN 83-906687-3-4; właściciele Kurowa, Olesina i kilku innych miejscowości
 12. Krzysztof Andrzej Boreczek, Adam Andrzej Witusik – Grzegorz Piramowicz i jego epoka, Kurów 2001, ISBN 83-906687-1-8; historia Kurowa i Olesina
 13. Aldona Duklewska - Rezydencja Potockich w Olesinie, Kurów 2005; historia Olesina
 14. Józef Kus - Dokument lokacyjny miasta Kurowa z 1442 r., Kurów 1992; historia Kurowa
 15. Elżbieta Pacocha, Grzegorz Skwarek, Władysław Chabros - Ocalić od zapomnienia: rzecz o najstarszych nagrobkach cmentarza parafialnego w Kurowie, Kurów 2009, ISBN 978-83-928957-0-1; historia Kurowa
 16. Tadeusz Wiśniewski - Pradzieje gminy Kurów, Kurów 2012, ISBN 978-83-928957-4-9; historia poszczególnych miejscowości w gminie
 17. Stanisław Wójcicki - Dziedzictwo kulturowe Gminy Kurów, Kurów 2014; historia poszczególnych miejscowości w gminie, nieoficjalne części poszczególnych wsi, zabytki
 18. Stanisław Wójcicki - Program ochrony środowiska Gminy Kurów, Kurów 2007, ISBN 83-906687-4-2; przyroda
 19. Stanisław Wójcicki - Raport o Gminie Kurów, Kurów 2009, ISBN 978-83-906687-8-5; dane statystyczne, historia Kurowa i gminy, zabytki
Advertisement